Dung dịch nhuộm Hematoxyline Gill 1,2,3 (Gill’s 2 Hematoxylin)

Liên hệ

Mô tả:

  • Hãng sản xuất: Cancer Diagnotics Inc/Mỹ

  • Hãng sản xuất: Cancer Diagnotics Inc
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Ứng dụng:Gill Hematoxylins là chất nhuộm hematoxylin hạt nhân tiến triển sử dụng Natri iodat làm phương pháp oxy hóa. Gills 2 đã được sử dụng từ lâu, đặc biệt là trong Tế bào học. Tất cả các chế phẩm của Gill đều được trộn sẵn và sẵn sàng để sử dụng.
  • Qui cách: chai 500ml, chai 1000ml