Dung dịch Eosin – Cryo cho nhuộm nhanh cắt lạnh (Cryo-Eosin™, Optimized For Frozen Sections)

Liên hệ

Mô tả:

 • Hãng sản xuất: Cancer Diagnotics Inc/ Mỹ

                 Dung dịch Eosin – Cryo nhuộm nhanh dùng cho mẫu cắt lạnh  (Cryo-Eosin™, Optimized For Frozen Sections)

  • Hãng sản xuất: Cancer Diagnotics Inc
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Ứng dụng : Cryo-Eosin ™ được cân bằng ở độ pH và độ bền thích hợp được dùng để nhuộm các mẫu cắt lạnh nhanh chóng. Cryo- Eosin ™ làm mất nước nhanh chóng và biệt hóa trong quá trình nhuộm.
  • Tính chất vật lý:
  • Dung dịch màu cam, mùi cồn nhẹ
  • Tính dễ cháy (rắn / khí): Phát ra hơi dễ cháy, chất lỏng dễ cháy
  • Độ hòa tan: Có thể hòa tan trong nước
  • Thành phần gồm có:
  • Ethyl Alcohol Ethanol
  • Isopropyl Alcohol
  • Methyl Alcohol
  • Methyl Isobutyl Ketone
  • Nước
  • Glacial Acetic Acid
  • Qui cách: chai 500ml